Category: Annoucement

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จัดให้มีโครงการประเภท WELL-BEING CITY เพื่อศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ของโครงการประเภทชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯทาง สถาบันฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการลดผลกระทบของโครงการที่มีกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชนใกล้เคียงดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโครงการประเภทชุมชนเมือง (WELL-BEING CITY)

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำคู่มือ และ Template
สำหรับ โครงการจัดทำเกณฑ์สำหรับมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0)

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความประสงค์ที่ต้องการให้การออกแบบอาคารนั้นไม่ใช้แค่มุ่งเน้นเรื่องของการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบอาคารยังไม่เพียงพอต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคารทาง สถาบันฯ จึงได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน “เป็นสุข” (SOOK Standard V 1.0) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ Well Being ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่โลกออกแบบให้ความสำคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้นดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย

Read More »

ภาพบรรยากาศ TGBI NETWORKING NIGHT

ผ่านไปแล้วกับงาน TGBI&BCI Networking Night เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ. ห้อง Sukhumvit View โรงแรม JW MARRIOTT ขอขอบคุณ คณะกรรมการ วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแนะนำให้ผู้สนับสนุนในแวดวงการก่อสร้างอาคารได้รู้จักกับ TGBI

Read More »

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรมการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม GI การลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (2 คะแนน) วัตถุประสงค์ดูแลและจัดการบริหารสภาพความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบปฏิบัติการคณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมหรือ Building Social Impact Initiative (BSI Initiative) ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (บ้านเด็กฯ)สิ่งที่ต้องดำเนินการ ดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative เพื่อนำกรอบปฏิบัติการภายใต้โครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ทั้งก่อนหรือระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่เกินกว่า 40% ของโครงการ

Read More »

สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ร่วมเป็นพันธมิตรและสนับสนุนการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023

** สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)** ร่วมเป็นพันธมิตรและสนับสนุนการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคารที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คน ได้เข้าถึงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโลกที่ยั่งยืน ชมและสัมผัส ‘นวัตกรรมอาคาร’ ที่น่าใช้ ทั้งจากทั่วโลกและพัฒนาขึ้นโดยคนไทยในงาน Nova BUILD EXPO 2023วันที่ 13-15 กันยายน 2566เวลา 10:00 – 18:00

Read More »

ประมวลภาพ งานบรรยากาศ TGBI TALK#1

ประมวลภาพบรรยากาศงานเสวนาทางวิชาการ TGBI TALK#1 “Sustainability In Action : Working Towards Net-Zero Carbon Emission” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ.ห้องจูปิเตอร์ 14 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี TGBI

Read More »